Εταιρικό έντυπο

Επιστολόχαρτο     Φάκελος     Folder     Έντυπα Λογιστηρίου

Ένα εταιρικό φυλλάδιο ή ένας κατάλογος,
αποτελεί συχνά τη πρώτη παρουσίαση της αξίας
του προϊόντος ή των υπηρεσιών σας.

Η ποικιλία ευρωπαϊκού χάρτου και λύσεων που προτείνουμε όπως,
τα ανάγλυφα και γκοφρέ χαρακτηριστικά,
η τεχνική της χρυσοτυπίας και οι κοπτικές εφαρμογές
συνδέουν αποτελεσματικά
τις επικοινωνιακές ανάγκες του εντύπου
με την αισθητική απόδοση που επιτυγχάνεται.

Η ποιότητα και συνέπεια του αποτελέσματος,
ανεξαρτήτως τεμαχίων και προϋπολογισμού εντύπου,
από το 1928.

πολυεθνικές εταιρίες

 

αλυσίδες εμπορικών
καταστημάτων
πανελλαδικά

 

μεγάλες μεταποιητικές
επιχειρήσεις εμπορικών
δραστηριοτήτων

 

εταιριές γραφιστικής &
οπτικής επικοινωνίας

 

ελεύθεροι επαγγελματίες

 

ιδιώτες