Η εταιρία

Δυναμική και καινοτόμος οικογενειακή επιχείρηση
των γραφικών τεχνών της Θεσσαλονίκης,
κατανοούμε τις ανάγκες επικοινωνιακής αποτύπωσης
του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας,
με λύσεις και ιδέες βέλτιστες και οικονομικά αποτελεσματικές για σας.

Σύνθετες ή απλές οι απαιτήσεις σας, αποτυπώνονται από το 1928
σε ποικιλία ευρωπαϊκών χαρτιών με ειδικές εφαρμογές τυπογραφίας
για το εταιρικό έντυπο, την κάρτα, το προσκλητήριο.

Η ποιότητα και συνέπεια αποτελεσματικής απόδοσης
και χρόνου παράδοσης, η ευστοχία και ποικιλία
λεπτομερειακής αποτύπωσης εικόνων και λόγου σε χαρτί,
ανεξαρτήτως τεμαχίων και προϋπολογισμού,
είναι η δική μας και δική σας επιτυχία παρουσίασης.

πολυεθνικές εταιρίες

 

αλυσίδες εμπορικών
καταστημάτων
πανελλαδικά

 

μεγάλες μεταποιητικές
επιχειρήσεις εμπορικών
δραστηριοτήτων

 

εταιριές γραφιστικής &
οπτικής επικοινωνίας

 

ελεύθεροι επαγγελματίες

 

ιδιώτες